Radne akcije 2014
Bajer Crna mlaka 26.04.2014.
Rukavac Strožir 03.05.2014.
Ribolovni dom ŠRK Varaždin 15.06.2014.
Rukavac Strožir 06.09.2014.
Bajer Crna mlaka 08.10.2014.