• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

Na Drenažnom kanalu, lijeve obale, akumulacijskog jezera HE Čakovec ( Varaždinskog jezera )
dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom ( alatom ), dozvoljen je ribolov samo umjetnim mamcima (
varalice, mušice i slični umjetni mamci ), dozvoljeno je uzeti 1 kalifornijsku pastrvu dnevno, veću od
30 cm i obavezna je upotreba podmetača, a zabranjen je ribolov od 01.11. do 28./ 29.02., zabranjen je
noćni ribolov, zabranjen je ribolov svim prirodnim mamcima, zabranjen je ribolov cijelom desnom
obalom drenažnog kanala ( obala između nasipa jezera i drenažnog kanala ), zabranjena je vožnja
automobilom za vrijeme obavljanja ribolova, automobil se mora parkirati kod mostića ispod brane, 50 m
uzvodno ili nizvodno.