PLAN SAJMOVA RIBIČKE OPREME ŠRK-a VARAŽDIN U 2021.

NADNEVAK

MJESTO ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

14.02.2021., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

14.03.2021., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

28.03.2021., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

24.10.2021., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

28.11.2021., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

U ribolovnom domu održavaju se i sajmovi, rabljene, nove i razne ribičke opreme koja  se prodaje, kupuje ili mijenja. U 2021.g. predviđeno je 5 sajmova koji će se održati NEDJELJOM od 9 do 12 sati, a prema gornjem rasporedu u tablici.

 

PLAN INTERNIH NATJECANJA ŠRK-a VARAŽDIN U 2021.

NADNEVAK

IME NATJECANJA

NATJEC. VODA

MJESTO PRIJAVE

17.04.2021.,     SUBOTA

KLUPSKO NATJEC., KADETI I JUNIORI

DRAVA, KUPALIŠTE

RIBOLOVNI DOM VARAŽDIN 07:30 SATI

18.04.2021., NEDJELJA

KLUPSKO NATJEC., SENIORI, SENIORKE

DRAVA, ŠINTARIJA, KUPALIŠTE

RIBOLOVNI DOM VARAŽDIN 07:30 SATI

08.08.2021., NEDJELJA

ŠKOLA RIBOLOVA, MLADI, 1. KOLO

DRAVA, KUPALIŠTE, ŠINTARIJA

RIBOLOVNI DOM VARAŽDIN 08:00 SATI

10.10.2021., NEDJELJA

ŠKOLA RIBOLOVA, MLADI, 2. KOLO

DRAVA, KUPALIŠTE, ŠINTARIJA

RIBOLOVNI DOM VARAŽDIN 08:00 SATI

01.08.2021., NEDJELJA

04. MEMORIJAL ŽELJKA TRBOVIĆA,POJEDINAČNO

DRAVA,

KANAL HE VARAŽDIN

RIBOLOVNI DOM VARAŽDIN 07:00 SATI

19.09.2021., NEDJELJA

58. MEMORIJAL BRANKA CINDRIĆA, EKIPNO

DRAVA,

KANAL HE VARAŽDIN

RIBOLOVNI DOM VARAŽDIN 07:00 SATI

04.-10. MJ.2021., NEDJELJE

19. TURNIR VETERANA,

 7 KOLA, POJEDINAČNO

DRAVA, RIBNJACI I SL.

PREMA KALENDARU TURNIRA VETERANA

03.-10.MJ.2021., NEDJELJE

5. SPIN LIGA ŠRK VŽ,

4 KOLA, POJEDINAČNO

DRAVA, RIBNJACI I SL.

PREMA KALENDARU SPIN LIGE

Plan internih natjecanja ŠRK-a Varaždin podložan je promjenama koje su u ovisnosti o službenim natjecanjima HŠRS-a, FIPS ed-a i drugih federacija, a za sve promjene o nadnevcima natjecanja biti ćete obaviješteni putem medija, oglasa u rib. domu, u trgovini Interland, web stranice (www.srk-varazdin.hr) i Facebook stranice ŠRK-a Varaždin.

 

RIBOLOVNO PODRUČJE ŠRK-a VARAŽDIN :

ŠRK Varaždin ima ribolovno pravo u 1. ribolovnom području Drava – Dunav za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Varaždina i općina Petrijanec, Sračinec, Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki, osim izdvojene ribolovne zone: jezero Motičnjak u gradu Varaždinu te izdvojene ribolovne zone: jezero Vidovec u općini Vidovec. Članovi i ribolovci sa dozvolom ribolov mogu obavljati na svim vodama koje se nalaze u gore navedenim zonama ( Ormoško jezero: dio kraja jezera i pripadajući rukavci u administrativnim granicama općine Petrijanec; rijeka Drava: od brane HE Varaždin u Strmcu do grada Varaždina u administrativnim granicama republike Hrvatske i županije Varaždinske, dovodni i odvodni kanali HE Varaždin sa drenažnim kanalima; rijeka Drava: od brane HE Čakovec do Pustog zida sa svim pripadajućim rukavcima s lijeve i desne strane te dovodni i odvodni kanali HE Čakovec sa drenažnim kanalima u administrativnim granicama županije Varaždinske; Varaždinsko jezero u administrativnim granicama županije Varaždinske; rukavac Dabrov kanal; rijeka Plitvica sa rukavcima; kanal Plitvica; potoci Zbel, Crna mlaka, Tužna i Piškornica; šljunčara Crna Mlaka ) osim izdvojenih zona: jezero Motičnjak i jezero Vidovec.

 

BISTRO!                                                                      Upravni odbor ŠRK-a  Varaždin

 

 

ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB VARAŽDIN,

Ul. MEĐIMURSKA 35 A, 42000 VARAŽDIN,

MATIČNI BROJ:  3015467, OIB: 36847741918, 

IBAN: HR 72 2360 0001 1017 4166 1, ZABA,

TEL./FAX. 042/214477, www.srk-varazdin.hr,

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

IZVOD IZ PLANA UPRAVLJANJA ŠRK-a VARAŽDIN ZA 2021.g.

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV, ZAŠTITNA MJERA I LOVOSTAJ:

 

REDNI

BROJ

 

VRSTA RIBE

 

NAJMANJA

DUŽINA (cm)

 

LOVOSTAJ

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV

(kom. ili kom. / kg)

1.

ŠTUKA

40

01.02. – 31.03.

2 kom.

2.

SMUĐ

40

01.03. – 31.05.

2 kom.

3.

MLADICA

80

16.02. – 30.09.

1 kom.

4.

POTOČNA PASTRVA

30

01.10. – 28. / 29.02.

1 kom.

5.

KALIFORNIJSKA PASTRVA

30

-

1 kom.

6.

ŠARAN*

40

01.04. – 31.05.

2 kom.

7.

LIPLJAN

30

16.10. - 15.05.

1 kom.

8.

KEČIGA

40

01.03. – 31.05.

1 kom.

9.

SOM

60

16.04. – 15.06.

2 kom.

10.

AMUR

-

-

2 kom.

11.

LINJAK

20

-

2 kom.

12.

DEVERIKA

-

-

10 kom. / 5 kg

13.

KLEN

-

-

10 kom. / 5 kg

14.

PODUST

-

-

10 kom. / 5 kg

15.

MRENA

28

-

3 kom.

16.

BOLEN

-

-

2 kom.

17.

MANJIĆ

-

-

3 kom.

18.

OSTALE VRSTE RIBA

-

-

10 kom. / 5 kg

 

NAPOMENE: - Strogo zaštićene vrsta ribe su Gavčica, Balonijev balavac, Prugasti balavac, Bijeloperajna krkuša, Zlatni vijun, Crnka, Mali vretenac i Veliki vretenac. Primjerak strogo zaštićene vrste riba ne smije se nakon ulova zadržati već se neozlijeđen mora odmah vratiti u vodu iz koje je ulovljen po principu Ulovi i pusti. Babuška, crni (patuljasti) somić, sunčanica, bezribica, glavoćič okrugljak i riječni glavočić mogu se loviti bez ograničenja komada i kilograma. Ribe se mjere po dužini od vrha glave do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje. Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od zakonski propisanih minimalnih dužina moraju se neoštećene vratiti u vodu. Maksimalni dnevni ulov ribe po ribiču je do 5 kg dnevno i to do 10 kom. ribe ovisno o vrsti ribe. Dnevni ulov ne smije premašiti 5 kg ribe, osim u slučaju da je riba veća od 5 kg i tada se može uzeti samo 1 kom. dnevno. U slučaju lova različitih salmonidnih vrsta riba maksimalni dnevni ulov je najviše 2 kom. Maksimalni godišnji ulov mladice može biti najviše 1 kom. Na šljunčari «Crna Mlaka» zabranjen je noćni ribolov, ribolov sa otoka i parkiranje automobila na cesti uz šljunčaru ( ima parkiralište ispred ), a od 01.01.2018.g. vrijedi režim ribolova „ Ulovi i pusti „ za svu ribu ( odluka Skupštine ŠRK-a Varaždin od 18.12.2016.g. ).

Na Drenažnom kanalu , lijeve obale, akumulacijskog jezera HE Čakovec ( Varaždinsko jezero ) dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom ( alatom ), samo umjetnim mamcima ( varalice, mušice i slični umjetni mamci ), uzeti 1 potočnu ili kalifornijsku pastrvu dnevno i obavezna je upotreba podmetača. Zabranjen je ribolov od 01.11. do 28./ 29.02., zabranjen je noćni ribolov, zabranjen je ribolov svim prirodnim mamcima, zabranjen je ribolov cijelom desnom obalom drenažnog kanala ( obala između nasipa jezera i drenažnog kanala ), zabranjena je vožnja automobilom za vrijeme obavljanja ribolova, automobil se mora parkirati kod mostića ispod brane, 50 m uzvodno ili nizvodno. Na rijeci Plitvici dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je noćni ribolov. Na potoku Zbel, dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom (alatom), samo umjetnim mamcima (varalice, mušice i slični umjetni mamci ), a zabranjen je noćni ribolov i ribolov svim prirodnim mamcima. Na mrtvici Stružer, rukavcima Dedova graba i Komarščica ( u općini Petrijanec ), dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je ribolov sa živom i mrtvom ribom ( odluka Skupštine ŠRK-a Varaždin od 19.01.2020.g. ).

 

OSTALO: *Prema Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu ( NN br. 139/2006. ) lovostaj i najmanja veličina za šarana ( Cyprinus carpio L. ) ne odnose se na ribnjačarske fenotipove šarana. Na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin dozvoljen je ribolov iz plovila uz poštivanje propisa HEP-a  za akumulacijska jezera ( dozvoljena vožnja u zoni rekreacije ). Zabranjen je ribolov unutar ograđenog prostora vodne građevine, u sustavu za nesmetan prolaz ribe i 100 m uzvodno i nizvodno od ograde vodne građevine ( Zakon o slatkovodnom ribarstvu, čl. 51., st. 5. i 6.).

 

UGOVORI O RECIPROCITETU U SPORTSKOM RIBOLOVU

  • Reciprocitet sa Savezom sportsko ribolovnih društava Međimurske županije plaća se 300,00 kn godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od 01.2021.g. i odnosi se na slijedeće vode: Staro korito rijeke Drave od mjesta Trnovec  ( međimurski ) do cestovnog mosta kod Varaždina; jezero HE Čakovec s drenažnim kanalima, od cestovnog mosta kod Varaždina do brane HE Čakovec; Derivacioni kanal i staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec nizvodno, unutar administrativnih granica Varaždinske i Međimurske županije, a unutar ribolovne zone kojom gospodare potpisnice ugovora ( prijelaz dalekovoda preko kanala HE i rijeka Drava do Pustog zida ). Uplate u SŠRDMŽ-e, Jurice Muraia 2, 40000 Čakovec, 040 395091, Darko Oreški ).
  • Reciprocitet sa ŠRD LUDBREGOM plaća se 300,00 kn godišnje, ugovor vrijedi neograničeno od 01.01.2021.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin osim šljunčare Crna Mlaka; vode kojima gospodari ŠRD Ludbreg: – staro korito rijeke Drave od brane HE Čakovec do utoka u jezero HE Dubrava te od jezera HE Dubrava do naselja Selnica; jezero HE Dubrava sa pripadajućim postranim potocima te derivacioni kanal uz desnu obalu jezera, rijeka Bednja od naselja Leskovac toplički do ušća u rijeku Dravu sa pripadajućim pritocima; rijeka Plitvica od naselja Vrbanovec do ušća u rijeku Dravu ( uplata u rib. domu ŠRD-a Ludbreg ili tajniku Draženu Filipoviću, 091 6215980).

3.) Reciprocitet sa ŠRD IVANCOM plaća se 200,00 kn godišnje ugovor vrijedi od 01.01. do       31.12.2021.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode       kojima gospodari ŠRD Ivanec. Uplate kod tajnika, Branko Matijević, 098 446 565 uz naruđbu.

  • Reciprocitet sa SRK OPĆINE CESTICA 1995 plaća se 200,00 kn godišnje, ugovor vrijedi od 01.01. do 31.12.2021.g. i odnosi se na slijedeće vode: Sve vode kojima gospodari ŠRK Varaždin i sve vode kojima gospodari SRK Općine Cestica 1995. Uplate kod tajnika SRK Općine Cestica 1995, Miran Vinter, 099 8453824 uz naruđbu.

 

ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE:

Godišnje, višednevne, dnevne dozvole i članske iskaznice mogu se kupiti: - U ribolovnom domu, Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, od 8 do 12 sati ( ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom ) te od 14 do 18 sati srijedom, kod blagajnika, Marijan Lisjak, mob. 098 715768. Kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433( samo višednevne i dnevne dozvole ) i  trgovini AKRO, Marijana Klarić ( samo višednevne i dnevne dozvole ) u K.Tomislava 33, Hrašćica, 42000 Varaždin. Članarine: Seniori i HRVI 400 kn, seniorke, juniorke i juniori 150 kn, kadeti i kadetkinje 50 kn godišnje, a kadeti uz iskaznicu dobivaju poklon. Ribolovne dozvole: Odrasli ( seniori, seniorke, juniori, juniorke i HRVI ) 100 kn,  dnevna 70 kn, trodnevna 150 kn i sedmodnevna 300 kn.

 

OBVEZE ČLANOVA:

U 2021.g., odlukom Skupštine , za članove, seniore od 18 do 65 godina starosti, osim HRVI i invalida sa 80% i više invalidnosti, obvezna je 1 radna akcija. Za neizvršenje plaća se doprinos u iznosu od 100,00 kn. Radne akcije ( čišćenje, poribljavanje i sl. ) se održavaju od ožujka do listopada te po potrebi, za nadnevak vidi tablicu i obavijesti putem medija i interneta. Ponašanje na vodi i ribolovu mora biti u skladu sa Zakonima, Statutom kluba i Etičkim kodeksom HŠRS-a. Na ribolovu je obvezno imati dozvolu za ribolov i instaliranu aplikaciju Mribič u mobitelu ( preuzimanje na Google trgovini play ili Apple trgovini ) u koju se treba upisati vrijeme izlaska, podatke o zadržanom ulovu i vrijeme završetka ribolova. Obvezno je imati i mrežu čuvaricu u kojoj se čuva živa riba do odlaska sa ribolova. Obvezno je održavanje čistoće ribolovnog mjesta. U ribolovu nema rezervacije ribolovnog mjesta, a ribolovci koji krše Zakon, Statut ili Etički kodeks podložni su stegovnim pravilima kluba ili HŠRS-a. Kadeti u ribolovu moraju imati člansku iskaznicu ovlaštenika i biti u pratnji odraslog ribolovca sa dozvolom za ribolov. Kadeti mogu loviti na jedan ribički štap. Ako na vodi vide osobe u krivolovu obveza je prijaviti ih na telefone ribočuvara (098 281409 – VODITELJ). Primijećeni pomor riba i onečišćenje vodotoka treba prijaviti na telefone odgovornih u klubu ili ribočuvara. Kupci višednevne ili dnevne dozvole isto moraju imati instaliranu aplikaciju Mribič u mobitelu ( preuzimanje na Google trgovini play ili Apple trgovini ) u koju se upisuje vrijeme izlaska, podatak o zadržanom ulovu i vrijeme završetka ribolova.

PLAN RADNIH AKCIJA ZA ČLANOVE ŠRK-a VARAŽDIN U 2021.

NADNEVAK:

MJESTO OKUPLJANJA:

VRIJEME OKUPLJANJA:

VRSTA RADOVA:

OSTALO:

20.03.2021., SUBOTA

RIBOLOVNI DOM

09:00 SATI

ČIŠĆENJE,

UREĐENJE

-

27.03.2021., SUBOTA

STRUŽER, STRMEC

09:00 SATI

ČIŠĆENJE,

UREĐENJE

-

19.06.2021., SUBOTA

CRNA MLAKA

09:00 SATI

ČIŠĆENJE,

UREĐENJE

-

18.09.2021., SUBOTA

CRNA MLAKA

09:00 SATI

ČIŠĆENJE,

UREĐENJE

-

23.10.2021., SUBOTA

RIBOLOVNI DOM

09:00 SATI

ČIŠĆENJE,

UREĐENJE

-

13.11.2021., SUBOTA

RIBOLOVNI DOM

09:00 SATI

ČIŠĆENJE,

UREĐENJE

-

 

Veće zahvate kod uređenja i čišćenja odradit će nadležne institucije i firme koje imaju za to prikladne strojeve i alate te potrebne dozvole za izvođenje radova. Molimo članove da na radne akcije, za članove, ponesu radne rukavice i alat (grablje, ručne pile, škare za rezanje granja, kistove, i sl.). Za sve sudionike biti će osigurano piće i hrana. U slučaju lošeg vremena (kiša) radna akcija se odgađa na slijedeću subotu. Moguće su promjene i proširenje plana radnih akcija u dogovoru s članovima. Za sve obavijesti o radnim akcijama biti ćete obaviješteni putem oglasa u ribolovnom domu, trgovini Interland, web stranice kluba (www.srk-varazdin.hr) te ŠRK Varaždin Facebook stranice. Obavijesti  možete dobiti i  na telefon 042 214 477, u vrijeme rada kluba te na mobitel 098 281 409 (voditelj zaštite i ekol.).

 

 

Slika 1 –  Ribolovno područje ŠRK-a Varaždin, granice općina i naselja u Varaždinskoj županiji, Područni ured za katastar Varaždin.

 

m.p.