PLAN SAJMOVA RIBIČKE OPREME ŠRK-a VARAŽDIN U 2024.g..

NADNEVAK

MJESTO ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

28.01.2024., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

25.02.2024., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

17.03.2024., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

07.04.2024., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

20.10.2024., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

24.11.2024., NEDJELJA

RIBOLOVNI DOM

09:00 – 12:00 SATI

U ribolovnom domu održavaju se sajmovi, rabljene i druge ribičke opreme koja  se prodaje, kupuje ili mijenja. U 2024.g. predviđeno je 6 sajmova koji će se održati NEDJELJOM od 9 do 12 sati, a prema gornjem rasporedu u tablici.