• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

OBAVIJEST ČLANOVIMA

 

PORIBLJAVANJA U 2021.g..

 

ŠRK Varaždin je u 2021.g. vode kojima gospodari poribio kroz 5 poribljavanja (  09.04.2021., 29.04.2021., 22.11.2021.g., 14.12.2021.g. i 14.12.2021.g. ) sa 100 kg ( 900 kom ) mlađi potočne pastrve, sa 100 kg ( 180 kom ) mlađi mladice, sa 300 kg ( 1200 kom ) mlađi kalifornijske pastrve, sa 300 kg ( 1000 kom ) mlađi smuđa, sa 90 kg ( 70 kom ) amura, sa 400 kg ( 300 kom ) šarana ribnjačarskog, sa 1700 kg ( 1800 kom ) šarana ljuskavog ( 850 kg je donacija HEP PP Sjever ) i 100 kg ( 130 kom ) kečige.

Ukupno je u 2021.g. poribljeno sa 2100 kg šarana, 90 kg amura, 300 kg smuđa, 300 kg kalifornijske pastrve, 100 kg mladice, 100 kg potočne pastrve i 100 kg kečige, ukupno 3090 kg, 5580 kom. većinom mlađi ribe. Vrijednost navedene ribe je 146 147,50 kn, a poribljene su rijeka Drava, odvodni kanali HE Varaždin i Čakovec, akumulacijska jezera HE Varaždin i Čakovec, drenažni kanali akumulacijskog jezera HE Čakovec, rijeka Plitvica, mrtvica Stružer i šljunčara Crna Mlaka.

Poribljavanjima je prisustvovalo i radilo od 4 do 8 naših članova, na nekima ribarska inspekcija i predstavnik HEP-a, a sve je vršeno prema potvrđenom Planu upravljanja i poribljavanja za 2021.g.. Riba je kupljena u Ribnjaci Eko zadruga Tići ( kalifornijska pastrva ), Ribogojilište Obrh, Zavoda za ribištvo Slovenije ( potočna pastrva, mladica ), Ribnjaci Kupa ( kečiga ), Ribogojilište IHOR-PARK ( šaran ljuskavi, šaran ribnjačarski, amur, smuđ ).

 

Bistro !