• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

2018. godina


PLAN PORIBLJAVANJA ZA 1. 12. 2017. – 30. 11. 2018.g.

Radit ćemo po potvrđenom Planu gospodarenja po kojemu u 2018.g moramo poribiti sa 1250 kg šarana divljaka i 400 kg ribnjačarskog šarana, 250 kg smuđa, 50 kg amura, 110 kg kečige, 150 kg štuke i 150 kg linjaka. Za taj nam plan treba 112.900 kn za ribu i 3600 kn za troškove.


2017. godina


NAPOMENA: Obavljeno je poribljavanje zaostale ribe 29.12.2017. (250 kg smuđa, 120 kg šarana divljaka, 200 kg ribnjačarskog šarana i 50 kg amura - riba koju nismo uspjeli nabaviti do 30.11.2017.)


IZVJEŠĆE KOMISIJE ZA PORIBLJAVANJE OD 1.12. 2016. DO 30. 11.2017.

U 2017. g. komisija za poribljavanje je radila po Planu gospodarenja potvrđenog od nadležnog ministarstva po kojem naše vode u 2017. g. moramo poribiti sa 1600 kg šarana divljaka, 400 kg ribnjačarskog šarana, 50 kg amura, 250 kg mlađi smuđa i 100 kg mlađi kečige. Iz Plana za 2016. g. nam je ostalo za poribiti sa 320 kg šarana divljaka, 350 kg smuđa, 150 kg linjaka, 50 kg amura i 30 kg sivog glavaša. Te smo ribe ubacili 13. 12. 2016.. Time smo ispunili plan poribljavanja za 2016. g.. Nakon poribljavanja 13. 12. 2016. g. (do 30. 11. 2017.) smo izvršili još 2 poribljavanja. Dana 31. 03. 2017. smo poribili sa 900 kg šarana divljaka rijeke Dravu, Plitvicu i Crnu Mlaku, a 18. 07. rijeku Dravu po prvi puta sa 100 kg mlađi kečige. Na ta je poribljavanja utrošeno 82475 kn za ribu i 2039,45 kn za troškove poribljavanja (putni, cestarine i hrana i piće). HEP nam je donirao 780 kg šarana divljaka isključivo za akumulacije: za jezero HE Varaždin 50 kg, jezero HE Čakovec 600 kg, kanal HE Čakovec sa 25 kg i kanal HE Varaždin sa 105 kg. Vrijednost tog šarana je oko 18525 kn. U ovom periodu je naše područje poribljeno ribom vrijednom 101.000,00 kn. Do 30. 11. 2017. nismo poribili sa 250 kg smuđa, 120 kg šarana divljaka, 200 kg ribnjačarskog šarana i 50 kg amura. Te će ribe biti nabavljene do kraja godine. Riba je dovezena službenim vozilima ribnjaka gdje je kupljena: Ihor Park – Crna mlaka i ribnjaci Kupa, Mrzljaki.


2016. godina


Plan rada komisije za poribljavanje u 2016. g.

U 2016. radit ćemo po potvrđenom Planu po kojemu moramo poribiti sa 1100 kg šarana divljaka i 400 kg ribnjačarskog šarana, 150 kg štuke, 200 kg smuđa, 150 kg linjaka, 50 kg amura i 50 kg sivog glavaša. Tu moramo pridodati i 350 kg smuđa iz 2015. kojeg nije bilo na tržištu.

 
Voditelj komisije za poribljavanje:
Ivica - Bonino Hasan

2015. godina


Plan rada komisije za poribljavanje u 2015. g.

U 2015. g. radit ćemo po potvrđenom Planu gospodarenja po kojem (na osnovu 555 prodanih seniorskih dozvola) moramo svoje vodotoke poribiti sa 1500kg šarana divljaka, 400kg ribnjačarskog šarana i 50kg amura za bajer Crna mlaka i 350kg mlađi smuđa. Štukom i linjakom po Gospodarskoj osnovi poribljavamo svake druge godine, a sivim glavašem svake četiri. Za sve to planiramo utrođiti 98500kn za ribu i 3500kn za trođkove komisije. To je ukupno 102000kn.

Riba će biti ubačena kroz akcije poribljavanja u proljeće i jesen, a sve zavisno od ponude ovlaštenih ribogojilišta tijekom godine

Na bajeru Crna mlaka izvršit ćemo vapnjenje vode zbog poboljšanja kvalitete same vode i riba u njoj. Nakon poribljavanja bajera Crna mlaka prihranit ćemo ubačene ribe i na nekoliko dana ćemo zabraniti ribolov.

Ove ćemo godine nastaviti sa suradnjom sa ovlaštenicima ribolovnog prava, Savezom športsko - ribolovnih društava međimurske županije i ŠRD Ludbregom glede zajedničkog poribljavanja graničnih voda. Nastavit ćemo i suradnju sa sustavima HEP-a u projektima od zajedničkog interesa

 
Voditelj komisije za poribljavanje:
Ivica - Bonino Hasan

2014. godina


Izvještaj komisije za poribljavanje u 2014. g.

Komisija za poribljvanje je u 2014. g. radila po Planu gospodarenja odobrenog od nadležnog ministarstva.

Kroz 7 poribljavanja poribljeno je sa sljedećim vrstama i količinama ribe:

- 05.04. - 150kg štuke
- 09.04. - 250kg smuđa
- 11.04. - 450kg šarana divljaka preko HEP-a
- 18.09. - 400kg ribnjačarskog šarana
- 27.09. - 150kg linjaka
- 02.10. - 50kg amura
- 19.12. - 650kg šarana divljaka

Šaranom divljakom smo poribili sve tekuće vode kojima gospodarimo, a ribnjačarskim samo bajer Crnu mlaku. Smuđevi su bili prosječne težine 300g, šarani za bajer 1 - 1.5kg, šarani za Dravu 1 - 1.5kg, a štuke od 200 - 700g. Linjaci su bili oko 10cm veličine.

Za ribu je u 2014. g. utrošeno 67.750kn.

HEP nas je sufinancirao sa 450kg šarana divljaka vrijednosti oko 10000kn, a koji je morao biti ubačen u akumulacijsko jezero HE Čakovec. Poribljavanju je prisustvovao predstavnik HEP-a, nadležna ribarska inspektorica, ribočuvari i članovi kluba.

 
Voditelj komisije za poribljavanje:
Ivica - Bonino Hasan

Obaviještavamo članove da smo dana 18.09.2014. poribili bajer Crna mlaka sa 400kg ribnjačarskoga šarana veličine 1-2kg. Riba je nabavljena u hrvatskom ribogojilištu i zdravstveno je ispravna. Poribljavanju je prisustvovalo i radilo dvoje ribočuvara te tajnik kluba.


Izvještaj o izvršenim poribljavanjima

Do 12. 04. 2014. naše vode smo po Planu gospodarenja za 2014.g. poribili sa sljedećim vrstama i količinama ribe:

- Štuka 150 kg, smuđ 250 kg i šaran ljuskaš 450 kg

Po područjima to iznosi:

- Jezero HE Varaždin – 8 kg štuke, 10 kg smuđa
- Stara Drava Strmec – 10 kg smuđ
- Stara Drava Družbinec – 15 kg štuka
- Stara Drava Svibovec – 15 kg smuđ
- Stara Drava Beli kipi – 15 kg štuka, 15 kg smuđ
- Odvodni kanal HE Varaždin – 12 kg štuke i 25 kg smuđa
- Akumulacijsko jezero HE Čakovec – 90 kg štuke, 140 kg smuđa i 450 kg šarana ljuskaša
- Odvodni kanal HE Čakovec – 2 kg štuke i 5 kg smuđa
- Stara Drava Šemovec – 3 kg štuke i 5 kg smuđa
- Plitvica – 5 kg štuke i 5 kg smuđa
- Šljunčara Crna mlaka – 20 kg smuđa

Štuka je bila od 200 – 500 grama, smuđ oko 300 gr i šaran ljuskaš 1 – 1,5 kg težine.
Poribljavanju je prisustvovalo nekoliko članova kluba kao i ribočuvara kluba, a na jednom i nadležni ribarski inspektori. Riba je nabavljena u hrvatskim ribogojilištima i zdravstveno je bila ispravna.
Sljedeće poribljavanje bi trebalo biti na bajeru Crna mlaka nakon Uskrsa.

 
Voditelj komisije za poribljavanje:
Ivica - Bonino Hasan

Plan rada komisije za poribljavanje u 2014. g.

U 2014. godini radit ćemo po potvrđenom Planu gospodarenja po kojem (na osnovu 555 prodanih seniorskih dozvola) moramo svoje vodotoke poribiti sa 1100 kg šarana divljaka, 400 kg šarana i 50 kg amura za bajer Črna mlaka, 250 kg mlađi smuđa, 150 kg štuke i 150 kg linjaka. Štukom i linjakom, po Gospodarskoj osnovi, poribljavamo svake druge godine, a sivim glavašem svake četiri. Za sve to planiramo utrošiti 97.000 kn za ribu i 3.500 kn za troškove komisije. To je ukupno 100.500,00 kn.

Riba će biti ubačena kroz akcije poribljavanja u proljeće i jesen, a sve zavisno od ponude ovlaštenih ribogojilišta tijekom godine.

Na bajeru Črna mlaka nekoliko puta ćemo izvršiti vapnjenje vode zbog stabilizacije mikroorganizama u vodi i poboljšanja kvalitete same vode i riba u njoj. Nakon poribljavanja bajera Črna mlaka prihranit ćemo ubačene ribe i na nekoliko dana ćemo zabraniti ribolov.

Ove ćemo godine nastaviti sa suradnjom s ovlaštenicima ribolovnog prava, Savezom športsko-ribolovnih društava međimurske županije i ŠRD Ludbregom glede zajedničkog poribljavanja graničnih voda. Nastavit ćemo i suradnju sa sustavima HEP-a u projektima od zajedničkog interesa.


2012. godina

Obavještavaju se članovi ŠRK–a Varaždin da smo vode kojima gospodarimo 08.11.2012.g. poribili sa 200 kg ribnjačarskog šarana, veličine oko 1 kg, 50 kg amura veličine 1- 2 kg i 30 kg glavaša veličine 1-2 kg, a sve na šljunčari Crna Mlaka. Poribljavanju je prisustvovalo i radilo 5 naših članova, a sve je vršeno prema potvrđenom Planu gospodarenja za 2012. godinu. Narednih tjedana slijedi još poribljavanje kompletnog područja rijeke Drave sa šaranom divljakom, linjakom i štukom.

 


Po Planu gospodarenja (potvrđenog od nadležnog Ministarstva), ribolovne vode kojima gospodari ŠRK Varaždin je potrebno poribiti sljedećim vrstama i količinama ribe:

1. Šaran divljak - 1100 kg
2. Šaran ribnjačarski - 400 kg
3. Štuka - 150 kg
4. Smuđ - 250 kg
5. Linjak - 150 kg
6. Amur - 50 kg
7. Sivi glavaš - 30 kg

Riba će se nabaviti u domaćim ribogojilištima. Poribljavanje će se vršiti u proljeće i jesen, a sve s obzirom na ponudu ribe na tržištu.


 

2011. GODINA

Komisija za poribljavanje je u 2011. godini radila po Planu gospodarenja odobrenog od nadležnog ministarstva i u cijelosti ga je ispunila.
Kroz 6 poribljavanja poribljeno je sa sljedećim vrstama i količinama ribe:

• 03. svibanj – 600 kg šarana divljaka i 200 kg ribnjačarskog šarana
• 10. svibanj – 70 kg smuđa
• 15. listopad – 150 kg linjaka i 40 kg amura
• 22. listopad – 300 kg štuke i 150 kg linjaka
• 03. studeni – 380 kg smuđa i 200 kg ribnjačarskog šarana
• 18. studeni – 500 kg šarana divljaka

Po područjima to iznosi:

• Ormoško jezero – 45 kg šarana divljaka, 4 kg štuke, 23 kg smuđa i 4 kg linjaka
• Strmec – 30 kg štuke, 30 kg linjaka, 50 kg smuđ
• Družbinec – 40 kg štuke, 32 kg linjaka, 50 kg šaran divljak, 70 kg smuđ
• Svibovec (stara Drava) – 50 kg šaran divljak
• Beli kipi – 200 kg šaran divljak, 60 kg štuke, 50 kg linjaka, 80 kg smuđ
• Šintarija – 60 kg šaran divljak, 30 kg štuke, 20 kg linjak
• Odvodni kanal HE Vž do mostova – 125 kg šaran divljak, 110 kg smuđa, 20 kg štuka, 20 kg linjaka
• Vž jezero – 410 kg šaran divljak, 85 kg smuđ, 50 kg linjak, 50 kg štuka
• Šemovec – 40 kg šaran divljak, 32 kg linjak, 10 kg štuka
• Plitvica – 65 kg šaran divljak, 38 kg linjak, 42 kg štuke, 12 kg smuđ
• Odvodni kanal HE Čk – 10 kg štuke, 55 kg šaran divljak, 20 kg smuđ
• Bajer Črna mlaka – 400 kg šaran ribnjačarski, 40 kg amur, 30 kg linjak

U 2012. godini radit ćemo po potvrđenom Planu gospodarenja po kojem (na osnovu 550 prodanih seniorskih dozvola) moramo svoje vodotoke poribiti sa 1100 kg šarana divljaka, 400 kg ribnjačarskog šarana, 150 kg štuke, 150 kg linjaka, 250 kg smuđa i 50 kg amura i 30 kg sivog glavaša.
Riba će biti ubačena kroz akcije poribljavanja u proljeće i jesen, a sve zavisno od ponude ribe u ribogojilištima tijekom godine.
Poribit će se područja vrstama ribe koja prošle godine nisu poribljavana, a na nekima će se srazmjerno smanjiti udio poribljavanja.
Na bajeru Crna mlaka nekoliko puta ćemo izvršiti vapnjenje vode zbog stabilizacije mikroorganizama u vodi i poboljšanja kvalitete same vode i riba u njoj. Nakon poribljavanja bajera Crna mlaka prihraniti ćemo ubačene ribe i na nekoliko dana zabraniti ćemo ribolov.
Ove ćemo godine nastaviti sa suradnjom s ovlaštenicima ribolovnog prava, Savezom športsko ribolovnih društava Međimurske županije i ŠRD Ludbregom glede zajedničkog poribljavanja graničnih voda. Nastavit ćemo i sa suradnjom sa sustavima HEP-a u projektima od zajedničkog interesa.

 


Dana 03. svibnja poribili smo naše vode sa šaranom. U bajer Črna mlaka smo pustili 200 kg konzumnog šarana prosječne veličine oko 1 kg.
U rijeke Dravu i Plitvicu smo pustili 600 kg šarana divljaka, vretenastog ljuskaša veličine od 300 do 500 grama. Moramo napomenuti da je ribolov na bajeru Črna mlaka zbog poribljavanja zabranjen do 10. svibnja, a na Dravi i Plitvici vrijedi lovostaj za šarane divljake do 31. 05.


U 2011. godini radit ćemo po potvrđenom Planu gospodarenja po kojem (na osnovu 600 prodanih seniorskih dozvola) moramo svoje vodotoke poribiti sa 1100 kg šarana divljaka, 400 kg ribnjačarskog šarana, 150 kg štuke, 150 kg linjaka, 450 kg smuđa i 40 kg amura.
Riba će biti ubačena kroz akcije poribljavanja u proljeće i jesen, a sve zavisno od ponude ribe u ribogojilištima tijekom godine.

Na bajeru Crna mlaka nekoliko puta ćemo izvršiti vapnjenje vode zbog stabilizacije mikroorganizama u vodi i poboljšanja kvalitete same vode i riba u njoj. Nakon poribljavanja bajera Crna mlaka prihraniti ćemo ubačene ribe i na nekoliko dana zabraniti ćemo ribolov.

Ove ćemo godine nastaviti sa suradnjom s ovlaštenicima ribolovnog prava, Savezom športsko ribolovnih društava Međimurske županije i ŠRD Ludbregom glede zajedničkog poribljavanja graničnih voda. Nastavit ćemo i sa suradnjom sa sustavima HEP-a u projektima od zajedničkog interesa.


U 2010. godini komisija za poribljavanje je radila po potvrđenom Planu gospodarenja od strane MPŠiVG-a po kojem su utvrđenepotrebne količine ribe za poribljavanje vodotokova kojima gospodari ŠRK Varaždin.

Po tom planu, kroz 4 akcije, poribljeno je sa:

• 1050 kg šarana divljaka vel. oko 500 grama

• 350 kg ribnjačarskog šarana vel. 1-2 kg

• 460 kg smuđa vel. od oko 300 gr

• 40 kg amura vel. od oko 1,5 kg

• 5 kg bijelog glavaša (tostolobika)

Ukupno je u rijeke Dravu i Plitvicu ubačeno 1.505 kg, a u bajer Crna mlaka 400 kg ribe. Riba je nabavljena u domaćim ribogojilištima i prošla je veterinarske kontrole od strane ovlaštenih veterinara.

Po područjima to je bilo:

• ormoško jezero 45 kg šarana divljaka i 23 kg smuđa

• vž-jezero, stari tok Drave i odvodni kanal HE VŽ 900 kg šarana divljaka i 400 kg smuđa

• Odvodni kanal HE Čk i Plitvica do Zamlake 105 kg šarana divljaka i 32 kg smuđa

• Ribnjaci i šljunčare 350 kg ribnjačarskog šarana, 5 kg smuđa, 40 kg amura i 5 kg tostolobika


 

10. 04. 2010. godine poribili smo naš bajer Črnu mlaku sa 350 kg šarana težine 1 - 2 kg, Zabrana ribolova na bajeru će biti do ponedjeljka 19. 04. U nedjelju 18. 04. je zadnji dan zabrane.
Moramo naglasiti da je dozvoljen ulov samo 2 komada šarana dnevno po ribiču. U rubrici ''O nama'' piše više o dozvoljenim ulovima i ograničenjima na bajeru.
Ribočuvari će pojačano kontrolirati ponašanje na bajeru i sve nepravilnosti će biti sankcionirane.


29. 03. 2010.
U prvom ovogodišnjem poribljavanju naših vodotoka poribljeno je šaranom divljakom u ukupnoj količini od 1050 kg. Šaran je dvogodišnjak prosječne veličine 500 gr. Poribljene su rijeka Drava i Plitvica. Šaran divljak je u lovostaju do 01. 06. Također ima i zaštitnu mjeru od 40 cm.


 

29. 12. 2009.
Sa 200 kg smuđa prosječne veličine 300 grama poribili smo srednji tok rijeke Drave od Šintarije do Belih kipi.

 


 

28. 11. 2009.
Danas smo poribili naše vodotoke sa 850 kg šarana divljaka veličine od 1 do 1,5 kg. Poribljene su Cirkovečka, Družbinec i Šintarija. Sa 50 kg amura smo poribili bajer Črna mlaka. Riba je bila u izvrsnom stanju. Zahvaljujemo se ljudima koji su nam pomogli u poribljavanju. Za sve učesnike priređen je i ručak u našem domu na Dravi.


 

31. 03. 2009.
Ribom iz Donjeg Miholjca poribljene su naše vode. U stari tok Drave, dio ormoškog jezera, Plitvicu i odvodni kanal HE Čakovec smo ukupno pustili 200 kg štuke veličine od 500 do 2000 grama, linjaka 190 kg veličine od 100 do 1000 grama i šarana divljaka, vretenastog 492 kg veličine od 1 do 3 kile. U Črnu mlaku smo pustili 10 kg linjaka.
Ove godine nam još ostaje za poribiti sa oko 850 kg šarana divljaka, 200 kg smuđa i 50 kg amura. Navedene količine će biti nabavljene za jesensko poribljavanje.


09. 03. 2009.
Danas smo poribili naše vode sa mlađem smuđa veličine oko 300 grama i to u količini od 400 kilograma. Riba je puštana na večini našeg područja iz čamaca i kamionskim prevozom na dijelovima voda gdje se to moglo obaviti jedino na taj način.
Poribljen je i naš ribnjak Črna mlaka sa 450 kg šarana prosječne veličine od oko 1 kg.
Smuđ je u lovostaju, a na ribnjaku smo zabranili ribolov kako zbog prilagodbe ribe, tako i zbog vapnjenja ribnjaka. Ribolov na ribnjaku je dozvoljen od 21. 03.
Poribljavanje je vršeno sa 3 čamca (1 klupski), a prisustvovalo je 10-ak članova kluba.


ŠRK Varaždin je u 2008.g. poribljavao svoje ribolovno područje sukladno Planu gospodarenja za 2008.g., a koji je odobren od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Plan je izvršen u potpunosti.

Poribljavanja su održana u 7 akcija ( 14. veljače – smuđ; 15. ožujka – šaran, divljak; 4. srpnja – šaran, ribnjačarski i amur; 2. listopada – linjak; 20. listopada – bijeli glavaš; 13. prosinca – smuđ i linjak; 17. prosinca – štuka ), a akcijama je prisustvovalo svaki puta od 5 do 20 članova kluba. U akcijama je korišten prijevoz od ribogojilišta, osobni automobili i čamci članova te klupski čamac.

Ukupno je poribljeno sa 3910 kg ribe, većinom dvogodišnjeg mlađa, a što je oko 15 000 jedinki ribe na koju je ukupno utrošeno 174.740,32 kune.

U 2008.g. povečana je cijena ribe te je utrošeno sredstava za 35.640,32 kn više od Plana, a i nabavka ribe je bila otežana zbog pomanjkanja nekih vrsta na hrvatskom tržištu. Poribljeno je Ormoško jezero ( šaranom divljakom 100 kg, štukom 10 kg, smuđem 45 kg i linjakom 10 kg, ukupno 165 kg ribe ), stari tok Drave od Strmca do Varaždina i Varaždinsko jezero ( šaranom divljakom 1700 kg, štukom 240 kg, smuđem 600 kg i linjakom 190 kg, ukupno 2730 kg ribe ), odvodni kanal HE Čakovec i stari tok Drave kod Šemovca ( šaranom, divljakom 150 kg; štukom 20 kg i smuđem 130 kg, ukupno 300 kg ribe ), Plitvica do Zamlake ( šaranom, divljakom 50 kg, štukom 30 kg, smuđem 20 kg i linjakom 40 kg, ukupno 140 kg ribe ) i ribnjak Crna Mlaka i šljunčare ( šaranom, ribnjačarskim 500 kg, amurom 50 kg, tolstolobikom 10 kg, smuđem 5 kg i linjakom 10 kg, ukupno 575 kg ribe ),

Na ribnjaku Crna mlaka je izvšeno vapnjenje ribnjaka radi stabilizacije mikroorganizama u vodi, a učinjeno je i prihranjivanje za vrijeme zabrane ribolova nakon poribljavanja šaranom.