• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

 

 

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA

 

PRODAJA RIBOLOVNIH DOZVOLA

 

Obavještavaju se članovi da se od 10.04.2020.g. ribolovne dozvole mogu kupiti u ribolovnom domu u radno vrijeme kluba i uz pridržavanje zaštitnih mjera protiv zaraze novim koronavirusom ( ulazak u ribički dom po 1 osoba, dezinfekcija ruku pri ulasku, nošenje zaštitnih maski i držanje razmaka između osoba od min. 2 metra ).

Obavještavaju se članovi ŠRK–a Varaždin da smo vode kojima gospodarimo 19.05.2020.g. poribili sa 100 kg mlađi Mladice ( Hucho Hucho ) 255 kom. veličine 35 – 40 cm i 100 kg Potočne pastrve ( Salmo trutta ) 750 kom. veličine 15 – 20 cm. Ribolovna voda koja je poribljena je biološki minimum stare Drave od Strmca podravskog do Varaždina, kanal HE Varaždin i drenažni kanali Varaždinskog jezera, u granicama Varaždinske županije, a nastavit će se poribljavati svake godine. Vrijednost ribe je 34 000,00 kn. Poribljavanju je prisustvovalo i radilo 9 naših članova, a sve je vršeno prema Planu upravljana ŠRK-a Varaždin.. Riba je kupljena u Zavodu za ribištvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija.

Treba napomenuti da je mladica izuzetno rijetka riba i zato je zaštićena lovostajem od 16.02. do 30.09. i zaštitna mjera je 80 cm, a potočnoj pastrvi 30 cm tako da se mole naši članovi da se svaka ulovljena riba ispod mjere ili u lovostaju mora odmah i neozlijeđena pustiti natrag u vodotok.

 Galerija Slika

Obavještavaju se članovi ŠRK–a Varaždin da smo vode kojima gospodarimo 19.03.2020.g. poribili sa
300 kg mlađi Kalifornijske pastrve, veličine 20 – 25 cm, 200-250 g, cca. 1400 kom.. Ribolovna voda
koja je poribljena je drenažni kanal, lijeve obale Varaždinskog jezera, u granicama Varaždinske županije,
a nastavit će se poribljavati svake godine. Vrijednost ribe je 11 187,00 kn. Poribljavanju je prisustvovalo i
radilo 8 naših članova, a sve je vršeno prema Planu upravljana ŠRK-a Varaždin. Riba je kupljena u
Ribnjaci Eko zadruga Tići, Tići, Moravice.