• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

OBAVIJEST ČLANOVIMA

 

ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE U 2024.g.

 

Poštovani!

Za kupnju godišnje ribolovne dozvole ŠRK-a Varaždin u 2024.g. ribič mora biti član kluba, ovlaštenika na čijem ribolovnom području želi loviti i mora imati novo uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

Za kupnju dnevnih, trodnevnih i sedmodnevnih ribolovnih dozvola ribič ne mora biti član kluba na čijem ribolovnom području želi loviti, ali mora platiti uz cijenu ribolovne dozvole i naknadu za provođenje ribolovnog prava ovlašteniku. Ribolovci koji su prvi put članovi kluba ( nemaju novu člansku iskaznicu HŠRS-a ) izradit će im se i dobit će nove članske iskaznice HŠRS-a u roku od 2-3 tjedna, izradu plaća ŠRK Varaždin i mogu se podići u ribolovnom domu.

U 2024.g. članarine i ribolovne dozvole ŠRK-a Varaždin mogu se kupiti i izdati, osim u ribolovnom domu i kod ovlaštenih prodavača, trgovina u radno vrijeme i elektroničkim putem na našoj Internet stranici. Kod kupnje elektroničkim putem, nakon što izvršite uplatu iznosa za članarine i dozvole na žiro račun ŠRK-a Varaždin, ispunite obrazac Zahtjeva za izdavanje članarina i dozvola sa svim potrebnim vašim podacima. Tada će Vam biti isporučena ribolovna dozvola i račun, za uplaćene članarine i dozvole, na e-poštu koju ste naveli u Zahtjevu za izdavanje članarina i dozvola i to u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 72 sata od predaje Zahtjeva. Molimo Vas da predate Zahtjev za izdavanje članarina i dozvola barem nekoliko dana prije odlaska u ribolov. Za kupnju članarina i dozvola elektroničkim putem potrebno je imati aktivan korisnički račun, profil ( adresu e-pošte ). Uplate se vrše na žiro račun ŠRK-a Varaždin, univerzalnim nalogom za plaćanje u bankama, pošti ili internet bankarstvom.

Podaci na nalogu za plaćanje su:

Platitelj: vaše ime i prezime i adresa

Primatelj: ŠRK Varaždin, Međimurska 35 a, 42000 Varaždin

Valuta plaćanja: EUR

Iznos: upišite iznos prema vrsti članarine i dozvole (npr. 110,00 ; 90,00 ; 55,00 ; 35,00 ; 15,00 ; 8,00 )

IBAN primatelja, ŠRK-a Varaždin: HR 72 2360 0001 1017 4166 1

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: upišite vaš OIB

Opis plaćanja: upišite vrstu članarine, dozvole i datum od kojeg želite da vam vrijedi dozvola ( npr.  Godišnja članarina, dozvola i neodrađena radna akcija za seniore, za 2024.g. ili Godišnja članarina za kadetkinje/kadete za 2024.g. ili Dnevna dozvola za 01.04.2024.g. ili Trodnevna dozvola od 01.04.-03.04.2024.g. ili Godišnja članarina i dozvola za seniore ( odrađena radna akcija ) za 2024.g. )

Članarine ŠRK-a Varaždin, ribolovne dozvole i naknade ovlašteniku za 2024.g., cijena :

Godišnja članarina, dozvola i neodrađena radna akcija za seniore       76,73 € + 13,27 € + 20,00 € = 110,00 €

Godišnja članarina i dozvola za seniore (odrađena radna akcija, stari 65 i > g., novi član)76,73 € + 13,27 € = 90,00 €

Godišnja članarina i dozvola za seniore s invalidnošću od 80% i više                   76,73 € + 13,27 € = 90,00 €

Godišnja članarina i dozvola za seniore HRVI                                                        76,73 € + 13,27 € = 90,00 €

Godišnja članarina i dozvola za seniorke HRVI                                                       21,73 € + 13,27 € = 35,00 €

Godišnja članarina i dozvola za seniorke, juniorke i juniore                                   21,73 € + 13,27 € = 35,00 €

Godišnja članarina za kadetkinje i kadete ( dozvole nema za kadetkinje/ kadete)                                =   8,00 €

Dnevna dozvola ( 2,65 € + 12,35 € naknada ovlašteniku )                                                                    = 15,00 €

Trodnevna dozvola ( 6,64 € + 28,36 € naknada ovlašteniku)                                                                = 35,00 €

Sedmodnevna dozvola ( 9,29 € + 45,71 € naknada ovlašteniku )                                                          = 55,00 €

Članski doprinos za neodrađenu radnu akciju u 2023.g., odlukom Skupštine, plaćaju članovi, seniori od 19 do 64 godina starosti koji nisu odradili radnu akciju ( osim seniora HRVI, seniora starosti 65 i više godina, seniora sa 80% i više invalidnosti i novih članova ) u 2024.g., u iznosu od 20,00 €.

Godišnje, dnevne, trodnevne i sedmodnevne ribičke dozvole vrijede:

Dnevna dozvola od 00:00 do 24:00 sata datuma za koji važi dozvola

Trodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola

Sedmodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola

Godišnja dozvola od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana

Godišnja dozvola za HRVI od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana.

Ribičke dozvole su neprenosive i izdaju se na ime vlasnika dozvole.

( prema Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/2020 ).

Zamjena uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i ribički ispit:

Sukladno novom Zakonu o slatkovodnom ribarstvu NN 63/2019. i Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/2020., a vezano za prodaju ribolovnih dozvola u 2024.g., u elektroničkom obliku, svi ribiči s položenim ribičkim ispitom, a koji nemaju nova uvjerenja, moraju zamijeniti stara uvjerenja, potvrde ili diplome o položenom ribičkom ispitu ili uvjerenja stranih zemalja kako bi mogli kupiti ribolovnu dozvolu u 2024.g. i svakoj slijedećoj godini. Za zamjenu uvjerenja o položenom ribičkom ispitu potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, staro uvjerenje, strano uvjerenje, potvrdu ili diplomu o položenom ribičkom ispitu, cijena zamjene je 16,00 €, a svaki ribič dobiva i račun. Sredstva od zamjene su prihod Sportsko ribolovnog saveza Varaždinske županije. Ribiči koji su polagali ispit od 15.02.2020.g. Do 24.09.2020. ne plaćaju zamjenu uvjerenja. Zamjenu možete napraviti u radno vrijeme kluba, u ribolovnom domu ŠRK-a Varaždin. Ribiči koji nemaju ribički ispit mogu ga polagati, u terminu koji odredi povjerenstvo za ribičke ispite SRSVŽ-e, a većinom u Varaždinu, u ribičkom domu, a cijena je 26,50 €.

Reciprociteti:

Nema ih u 2024.g.

 

Radno vrijeme u ribolovnom domu je:

Članarine i ribolovne dozvole mogu se kupiti od 01.01.2024.g. u ribolovnom domu u radno vrijeme.

Od 01.01. - 29.02.2024.g. od 09 do 13 sati subotom i nedjeljom te od 16 do 20 sati srijedom.

Od 01.03. - 30.06.2024.g. od 08 do 12 sati ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak te od 14 do 18 sati srijeda.

Od 01.07. - 31.12.2024.g. od 08 do 12 sati ponedjeljkom i petkom te od 14 do 18 sati srijedom.

 

Mjesta kupnje članarina i ribolovnih dozvola:

U Ribolovnom domu, kod blagajnika, ulica Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, mogu se kupiti godišnje članarine, godišnje ribolovne dozvole, višednevne i dnevne ribolovne dozvole, zamjene uvjerenja ).

U trgovini ribičkog pribora Interland, kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433, Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin, u radno vrijeme, mogu se kupiti višednevne i dnevne ribolovne dozvole.

U trgovini ribičkog pribora Alibi, Dravska 7, Gornje Vratno, 42208 Cestica, u radno vrijeme, tel. 042 218 747, mogu se kupiti višednevne i dnevne ribolovne dozvole.

 

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pročitajte ili preuzmite Prospekt uz dozvole za 2024.g. sa svim podacima o dozvoljenim ulovima, radnim akcijama, sajmovima, natjecanjima i drugim podacima. Za sve nove obavijesti o prodaji ribolovnih dozvola, športskim natjecanjima, sajmu ribičke opreme, radnim akcijama i ribičkim ispitima biti ćete obaviješteni putem web stranice (www.srk-varazdin.hr), ŠRK Varaždin Facebook stranice, obavijestima na ribičkom domu i telefonima kontakt osoba.

Bistro !                                                                                                            Upravni odbor ŠRK-a Varaždin

 

 

U ribolovnom domu ŠRK-a Varaždin održat će se
Sajam, rabljene i dr., ribičke opreme za zainteresirane
ribiče, u NEDJELJU,  26.11.2023., od 09-
12 sati.
Bistro !

IZVOD IZ PLANA UPRAVLJANJA ŠRK-a VARAŽDIN ZA 2023.g.

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV, ZAŠTITNA MJERA I LOVOSTAJ:

 

REDNI

BROJ

 

VRSTA RIBE

 

NAJMANJA

DUŽINA (cm)

 

LOVOSTAJ

DOZVOLJENI DNEVNI ULOV

(kom. ili kom. / kg)

1.

ŠTUKA

40

01.02. – 31.03.

2 kom. / 5 kg

2.

SMUĐ

40

01.03. – 31.05.

2 kom. / 5 kg

3.

MLADICA

80

16.02. – 30.09.

1 kom.

4.

POTOČNA PASTRVA

30

01.10. – 28. / 29.02.

1 kom.

5.

KALIFORNIJSKA PASTRVA

30

-

1 kom.

6.

ŠARAN*

40

01.04. – 31.05.

2 kom. / 5 kg

7.

LIPLJAN

30

16.10. - 15.05.

1 kom.

8.

KEČIGA

40

01.03. – 31.05.

1 kom.

9.

SOM

60

16.04. – 15.06.

2 kom. / 5 kg

10.

AMUR

-

-

2 kom. / 5 kg

11.

LINJAK

20

-

2 kom. / 5 kg

12.

DEVERIKA

-

-

10 kom. / 5 kg

13.

KLEN

-

-

10 kom. / 5 kg

14.

PODUST

-

-

10 kom. / 5 kg

15.

MRENA

28

-

3 kom. / 5 kg

16.

BOLEN

-

-

2 kom. / 5 kg

17.

MANJIĆ

-

-

3 kom. / 5 kg

18.

OSTALE VRSTE RIBA

-

-

10 kom. / 5 kg

 

NAPOMENE: - Strogo zaštićene vrsta ribe su Gavčica, Balonijev balavac, Prugasti balavac, Bijeloperajna krkuša, Zlatni vijun, Crnka, Mali vretenac i Veliki vretenac. Primjerak strogo zaštićene vrste riba ne smije se nakon ulova zadržati već se neozlijeđen mora odmah vratiti u vodu iz koje je ulovljen po principu Ulovi i pusti. Babuška, crni (patuljasti) somić, sunčanica, bezribica, glavoćič okrugljak i riječni glavočić mogu se loviti bez ograničenja komada i kilograma. Ribe se mjere po dužini od vrha glave do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje. Ribe ulovljene s tjelesnim dužinama manjim od zakonski propisanih minimalnih dužina moraju se neoštećene vratiti u vodu. Maksimalni dnevni ulov ribe po ribiču je do 5 kg dnevno i to do 10 kom. ribe ovisno o vrsti ribe. Dnevni ulov ne smije premašiti 5 kg ribe, osim u slučaju da je riba veća od 5 kg i tada se može uzeti samo 1 kom. dnevno. U slučaju lova različitih salmonidnih vrsta riba maksimalni dnevni ulov je najviše 2 kom., osim na drenažnim kanalima gdje je dozvoljeni dnevni ulov 1 kom.. Maksimalni godišnji ulov mladice može biti najviše 1 kom. Na šljunčari «Crna Mlaka» zabranjen je noćni ribolov, ribolov sa otoka i parkiranje automobila na cesti uz šljunčaru ( ima parkiralište ispred ).

Na šljunčari «Crna Mlaka» od 01.01.2023.g. dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom i ulov od 1 kom. ribe na dan osim za pastrvskog grgeča za kojeg vrijedi režim ribolova „ Ulovi i pusti „ ( odluke Skupštine ŠRK-a Varaždin od 18.12.2016.g. i 18.12.2023.g. ).

Na Drenažnom kanalu, desne i lijeve obale, akumulacijskog jezera HE Čakovec ( Varaždinsko jezero ) dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom ( alatom ), samo umjetnim mamcima ( varalice, mušice i slični umjetni mamci ), uzeti 1 potočnu ili kalifornijsku pastrvu dnevno i obavezna je upotreba podmetača. Zabranjen je ribolov od 01.10. do 28./29.02., zabranjen je noćni ribolov, zabranjen je ribolov svim prirodnim mamcima, zabranjen je ribolov cijelom desnom obalom drenažnog kanala ( obala između nasipa jezera i drenažnog kanala ), zabranjena je vožnja automobilom za vrijeme ribolova, automobil se mora parkirati kod mostića ispod brane, 50 m uzvodno ili nizvodno. Na rijeci Plitvici dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je noćni ribolov. Na potoku Zbel, dozvoljen je ribolov sa 1 ribolovnim štapom (alatom), samo umjetnim mamcima (varalice, mušice i slični umjetni mamci ), a zabranjen je noćni ribolov i ribolov svim prirodnim mamcima. Na mrtvici Stružer, rukavcima Dedova graba i Komarščica ( u općini Petrijanec ), dozvoljen je ribolov sa 2 ribolovna štapa ( alata ), a zabranjen je ribolov sa živom i mrtvom ribom ( odluke Skupštine ŠRK-a Varaždin od 19.01.2020.g. i 09.01.2022.g. ).

 

OSTALO: *Prema Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu ( NN br. 139/2006. ) lovostaj i najmanja veličina za šarana ( Cyprinus carpio L. ) ne odnose se na ribnjačarske fenotipove šarana. Na ribolovnom području ŠRK-a Varaždin dozvoljen je ribolov iz plovila uz poštivanje propisa HEP-a  za akumulacijska jezera ( dozvoljena vožnja u zoni rekreacije ). Zabranjen je ribolov unutar ograđenog prostora vodne građevine, u sustavu za nesmetan prolaz ribe i 100 m uzvodno i nizvodno od ograde vodne građevine ( Zakon o slatkovodnom ribarstvu, čl. 51., st. 5. i 6.).

 

UGOVORI O RECIPROCITETU U SPORTSKOM RIBOLOVU

Od 01.01.2023.g. raskidaju se ugovori o reciprociteti sa SSRDMŽ-e i ŠRD Ludbreg, a novi se neće potpisivati ( odluka Upravnog odbora ŠRK-a Varaždin od 21.12.2023.g. ).

 

ČLANARINE I RIBOLOVNE DOZVOLE:

Godišnje, višednevne, dnevne dozvole i članarine mogu se kupiti:

U ribolovnom domu, Međimurska 35 A, 42000 Varaždin, od 8 do 12 sati ( ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom ) te od 14 do 18 sati srijedom, kod blagajnika, Marijan Lisjak.

Višednevne i dnevne dozvole mogu se kupiti:

U trgovini ribičkog pribora Interland, kod tajnika, Ivica-Bonino Hasan, 099 5360433,

( trgovina Interland, Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin, od 8 do 15 sati ).

U trgovini ribičkog pribora Alibi, Dravska 7, Gornje Vratno, 42208 Cestica, u radno vrijeme, tel. 042 218 747.

U cafe baru MAPS, Optujska 72, 42000 Varaždin, u radno vrijeme.

Na Internet stranici ŠRK-a Varaždin, www.srk-varazdin.hr, pomoću uputa na stranici.

Članarine:

Seniori i HRVI 66,73 eur ( 502,78 kn ), seniorke, juniorke i juniori 21,73 eur ( 163,72 kn ), kadeti i kadetkinje 8,00 eur ( 60,28 kn ) godišnje, a kadeti uz iskaznicu dobivaju poklon.

Ribolovne dozvole:

Godišnja za odrasle ( seniori, seniorke, juniori, juniorke i HRVI ) 13,27 eur ( 100,00 kn ),  dnevna 15,00 eur ( 113,02 ) kn, trodnevna 30,00 eur ( 226,04 kn ) i sedmodnevna 55,00 eur

( 414,40 kn ).

 

OBVEZE ČLANOVA:

U 2023.g., odlukom Skupštine , za članove, seniore od 18 do 65 godina starosti, osim HRVI i invalida sa 80% i više invalidnosti, obvezna je 1 radna akcija. Za neizvršenje plaća se doprinos u iznosu od 20,00 eur ( 150,69 kn ) u 2024.g.. Radne akcije ( čišćenje, poribljavanje i sl. ) se održavaju od ožujka do listopada te po potrebi, za nadnevak vidi tablicu i obavijesti putem medija i interneta. Ponašanje na vodi i ribolovu mora biti u skladu sa Zakonima, Statutom kluba i Etičkim kodeksom HŠRS-a. Na ribolovu, je obvezno imati dozvolu za ribolov ( godišnju, dnevnu ili višednevnu ) i instaliranu aplikaciju Mribič u mobitelu ( preuzimanje na Google trgovini play ili Apple trgovini, a aplikacija se može koristiti i na internet pregledniku, na linku https://slatkovodno.ribarstvo.hr/mribicweb/#/ ) u koju se treba upisati vrijeme izlaska, podatke o zadržanom ulovu i vrijeme završetka ribolova. Oni koji nemaju mobitel i računalo mogu popuniti obrazac popisa ulova za tekuću godinu i predati ga u klub do 15.01.2024. Obvezno je imati i mrežu čuvaricu u kojoj se čuva živa riba do odlaska sa ribolova. Obvezno je održavanje čistoće ribolovnog mjesta. U ribolovu nema rezervacije ribolovnog mjesta, a ribolovci koji krše Zakon, Statut ili Etički kodeks podložni su stegovnim pravilima kluba ili HŠRS-a. Kadeti u ribolovu moraju imati člansku iskaznicu ovlaštenika i biti u pratnji odraslog ribolovca sa dozvolom za ribolov. Kadeti mogu loviti na jedan ribički štap. Ako na vodi vide osobe u krivolovu obveza je prijaviti ih na telefone ribočuvara (098 281409 – VODITELJ). Primijećeni pomor riba i onečišćenje vodotoka treba prijaviti na telefone odgovornih u klubu ili ribočuvara.

 

RIBOLOVNO PODRUČJE ŠRK-a VARAŽDIN :

ŠRK Varaždin ima ribolovno pravo u 1. ribolovnom području Drava – Dunav za ribolovne zone obuhvaćene administrativnim granicama grada Varaždina i općina Petrijanec, Sračinec, Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki, osim izdvojene ribolovne zone: jezero Motičnjak u gradu Varaždinu te izdvojene ribolovne zone: jezero Vidovec u općini Vidovec. Članovi i ribolovci sa dozvolom ribolov mogu obavljati na svim vodama koje se nalaze u gore navedenim zonama ( Ormoško jezero: dio kraja jezera i pripadajući rukavci u administrativnim granicama općine Petrijanec; rijeka Drava: od brane HE Varaždin u Strmcu do grada Varaždina u administrativnim granicama republike Hrvatske i županije Varaždinske, dovodni i odvodni kanali HE Varaždin sa drenažnim kanalima; rijeka Drava: od brane HE Čakovec do Pustog zida sa svim pripadajućim rukavcima s lijeve i desne strane te dovodni i odvodni kanali HE Čakovec sa drenažnim kanalima u administrativnim granicama županije Varaždinske; Varaždinsko jezero u administrativnim granicama županije Varaždinske; rukavac Dabrov kanal; rijeka Plitvica sa rukavcima; kanal Plitvica; potoci Zbel, Crna mlaka, Tužna i Piškornica; šljunčara Crna Mlaka ) osim izdvojenih zona: jezero Motičnjak i jezero Vidovec.

ČLANARINE, RIBOLOVNE DOZVOLE, RECIPROCITETI I ZAMJENE UVJERENJA U 2023.g..

 

 

GODIŠNJA ČLANARINA: SENIORI I HRVI                                       - 66,73 eur ( 502,78 kn )

                                                 SENIORKE, JUNIORKE I JUNIORI     - 21,73 eur ( 163,72 kn )

                                                 KADETI I KADETKINJE                        -   8,00 eur (   60,28 kn )

 

 

ČLANSKI DOPRINOS ZA NEODRAĐENU RADNU :                        - 13,27 eur ( 100,00 kn )

AKCIJU U 2022.g. ( SENIORI OD 18 DO 65 GOD.

OSIM SENIORA SA 80% I VIŠE INVALIDNOSTI ).

 

 

RIBOLOVNE DOZVOLE:

GODIŠNJA, ODRASLI ( SENIORI, SENIORKE, JUNIORI,              - 13,27 eur ( 100,00 kn )

JUNIORKE, HRVI ).

DNEVNA ( 2,65 eur + 12,35 eur NAKNADA OVLAŠTENIKU)           - 15,00 eur ( 113,02 kn )

TRODNEVNA ( 6,64 eur + 23,36 eur NAKNADA OVLAŠTENIKU)      - 30,00 eur ( 226,04 kn )

SEDMODNEVNA ( 9,29 eur + 45,71 eur NAKNADA OVLAŠTENIKU) - 55,00 eur ( 414,40 kn )

 

 

RECIPROCITETI: SŠRDMŽ-e                                                   - NEMA, RASKINUT.

                                    ŠRD LUDBREG                                          - NEMA, RASKINUT.

                                    ŠRK OPĆINE CESTICA 1995                  - NEMA.

                                    ŠRD IVANEC                                              - NEMA.

                                    NOVI RECIPROCITETI                          - NEMA.

 

ZAMJENA UVJERENJA:RIBIČKI ISPITI 15.02.2020 - 24.09.2020.  -   0,00 eur (     0,00 kn )

                                              RIBIČKI ISPITI DO 14.02.2020.                 - 16,00 eur ( 120,55 kn )

                                              RIBIČKI ISPITI OD 25.09.2020.                 - 16,00 eur ( 120,55 kn )

 

 

ZA 2023.g.:

SENIORI I SENIORKE,                             ROĐENI 2004.g. I RANIJE.

JUNIORI I JUNIORKE,                             ROĐENI 2005.-2008.g..

KADETI I KADETKINJE ,                       ROĐENI 2009.g I KASNIJE.

OSLOBOĐENI RADNE AKCIJE,             ROĐENI 1958.g. I RANIJE.

 

 

PRIMJERI:

ČLANARINA SENIORI, HRVI + GODIŠNJA DOZVOLA:                         66,73 eur + 13,27 eur = 80,00 eur ( 602,76 kn )

ČLANARINA SENIORI + G.DOZVOLA + R.AKCIJA:          66,73 eur + 13,27 eur + 13,27 eur = 93,27 eur ( 702,74 kn )

ČLANARINA SENIORKE, JUNIORI, JUNIORKE + GOD. DOZVOLA: 21,73 eur + 13,27 eur = 35,00 eur ( 263,71 kn )

 

SLUŽBENI TEČAJ KONVERZIJE KUNA U EURE JE: 1 EURO = 7,53450 KN.

RADNA AKCIJA

 

U nedjelju, 27.03.2022.g., u 09 sati ŠRK Varaždin organizira radnu akciju čišćenja i uređenja okoliša u Strmcu podravskom. Pozivaju se članovi na radnu akciju, a okupljanje je u 09 sati ujutro kod lovačke kučice na Stružeru, prije brane u Strmcu. Molimo ponijeti alat za akciju, škare za grane, sjekira, mačeta, pila i sl. Nakon akcije je ručak i piće za sve učesnike. Članovi se mogu informirati na tel. 098 281409 (voditelj ribočuvara).