• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

ČLANARINE, RIBOLOVNE DOZVOLE, RECIPROCITETI I ZAMJENE UVJERENJA U 2023.g..

 

 

GODIŠNJA ČLANARINA: SENIORI I HRVI                                       - 66,73 eur ( 502,78 kn )

                                                 SENIORKE, JUNIORKE I JUNIORI     - 21,73 eur ( 163,72 kn )

                                                 KADETI I KADETKINJE                        -   8,00 eur (   60,28 kn )

 

 

ČLANSKI DOPRINOS ZA NEODRAĐENU RADNU :                        - 13,27 eur ( 100,00 kn )

AKCIJU U 2022.g. ( SENIORI OD 18 DO 65 GOD.

OSIM SENIORA SA 80% I VIŠE INVALIDNOSTI ).

 

 

RIBOLOVNE DOZVOLE:

GODIŠNJA, ODRASLI ( SENIORI, SENIORKE, JUNIORI,              - 13,27 eur ( 100,00 kn )

JUNIORKE, HRVI ).

DNEVNA ( 2,65 eur + 12,35 eur NAKNADA OVLAŠTENIKU)           - 15,00 eur ( 113,02 kn )

TRODNEVNA ( 6,64 eur + 23,36 eur NAKNADA OVLAŠTENIKU)      - 30,00 eur ( 226,04 kn )

SEDMODNEVNA ( 9,29 eur + 45,71 eur NAKNADA OVLAŠTENIKU) - 55,00 eur ( 414,40 kn )

 

 

RECIPROCITETI: SŠRDMŽ-e                                                   - NEMA, RASKINUT.

                                    ŠRD LUDBREG                                          - NEMA, RASKINUT.

                                    ŠRK OPĆINE CESTICA 1995                  - NEMA.

                                    ŠRD IVANEC                                              - NEMA.

                                    NOVI RECIPROCITETI                          - NEMA.

 

ZAMJENA UVJERENJA:RIBIČKI ISPITI 15.02.2020 - 24.09.2020.  -   0,00 eur (     0,00 kn )

                                              RIBIČKI ISPITI DO 14.02.2020.                 - 16,00 eur ( 120,55 kn )

                                              RIBIČKI ISPITI OD 25.09.2020.                 - 16,00 eur ( 120,55 kn )

 

 

ZA 2023.g.:

SENIORI I SENIORKE,                             ROĐENI 2004.g. I RANIJE.

JUNIORI I JUNIORKE,                             ROĐENI 2005.-2008.g..

KADETI I KADETKINJE ,                       ROĐENI 2009.g I KASNIJE.

OSLOBOĐENI RADNE AKCIJE,             ROĐENI 1958.g. I RANIJE.

 

 

PRIMJERI:

ČLANARINA SENIORI, HRVI + GODIŠNJA DOZVOLA:                         66,73 eur + 13,27 eur = 80,00 eur ( 602,76 kn )

ČLANARINA SENIORI + G.DOZVOLA + R.AKCIJA:          66,73 eur + 13,27 eur + 13,27 eur = 93,27 eur ( 702,74 kn )

ČLANARINA SENIORKE, JUNIORI, JUNIORKE + GOD. DOZVOLA: 21,73 eur + 13,27 eur = 35,00 eur ( 263,71 kn )

 

SLUŽBENI TEČAJ KONVERZIJE KUNA U EURE JE: 1 EURO = 7,53450 KN.