• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

Poštovani Članovi,

 Sukladno planu održavanja radnih akcija za 2020.
Obavještavamo Vas da se dana 19.9.2020 održava radna akcija:

na bajeru Crna Mlaka : okupljanje u 9:00 na bajeru.

Molimo uzeti nekakav alat za uređenje okoliša!
Hranu i tekuća pitanja osigurava Šrk Varaždin!

Lp