• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

Obavještavaju se članovi ŠRK–a Varaždin da smo vode kojima gospodarimo 19.05.2020.g. poribili sa 100 kg mlađi Mladice ( Hucho Hucho ) 255 kom. veličine 35 – 40 cm i 100 kg Potočne pastrve ( Salmo trutta ) 750 kom. veličine 15 – 20 cm. Ribolovna voda koja je poribljena je biološki minimum stare Drave od Strmca podravskog do Varaždina, kanal HE Varaždin i drenažni kanali Varaždinskog jezera, u granicama Varaždinske županije, a nastavit će se poribljavati svake godine. Vrijednost ribe je 34 000,00 kn. Poribljavanju je prisustvovalo i radilo 9 naših članova, a sve je vršeno prema Planu upravljana ŠRK-a Varaždin.. Riba je kupljena u Zavodu za ribištvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija.

Treba napomenuti da je mladica izuzetno rijetka riba i zato je zaštićena lovostajem od 16.02. do 30.09. i zaštitna mjera je 80 cm, a potočnoj pastrvi 30 cm tako da se mole naši članovi da se svaka ulovljena riba ispod mjere ili u lovostaju mora odmah i neozlijeđena pustiti natrag u vodotok.

 Galerija Slika