• drava-IMG_4373.jpg
  • drava-visok-vodostaj-poplava-696x464.jpg
  • images.jpg
  • images_1.jpg
  • images_2.jpg

Poštovani!

 

Sukladno novom Zakonu o slatkovodnom ribarstvu NN 63/2019. i Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/2020., a vezano za prodaju ribolovnih dozvola u 2021.g., u elektronskom obliku, svi ribiči s položenim ribičkim ispitom, koji nemaju nova uvjerenja, moraju zamijeniti stara uvjerenja, potvrde ili diplome o položenom ribičkom ispitu kako bi mogli kupiti ribolovnu dozvolu u 2021.g. i svakoj slijedećoj godini. Za zamjenu uvjerenja o položenom ribičkom ispitu potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, staro uvjerenje, potvrdu ili diplomu o položenom ribičkom ispitu, cijena zamjene je 100,00 kn, a svaki ribič dobiva i račun. Sredstva od zamjene su prihod Sportsko ribolovnog saveza Varaždinske županije. Ribiči koji su polagali ispit od 15.02.2020.g. Do 24.09.2020. ne plaćaju zamjenu uvjerenja. Zamjenu možete napraviti u radno vrijeme kluba, u ribolovnom domu ŠRK-a Varaždin.

 

Bistro !

 

               Predsjednik ŠRK-a Varaždin:

Kristijan Kosmačin